Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Plaatsingsdatum
25 september 2020
Locatie
Doorn, Netherlands
Dienstverband
Opleidingsniveau
Niet gespecificeerd

Vacature beschrijving

De Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden.
Juist nu: denk mee over de keuzes die de gemeente moet maken op het vlak van sociale ondersteuning!

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD, voorheen WMO-raad) is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de betrokken wethouders gevraagd en ongevraagd over thema’s op terreinen van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de Jeugdzorg en de Participatiewet. Wij zoeken enkele nieuwe leden.

Juist in deze periode van de corona-pandemie hebben wij een sterke inbreng vanuit de bewoners van de gemeente Utrechtse heuvelrug nodig. Er moeten keuzes worden gemaakt waarbij wij juist hun stem – uw stem – laten horen.
• Hebt u affiniteit met kwetsbare groepen in de samenleving; in het sociaal domein in brede zin (maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, werk en inkomen);
• Bent u inwoner van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;
• Bent u bij voorkeur ervaringsdeskundig op deze terreinen (de WMO, de Jeugdzorg of de Participatiewet);
• Hebt u voldoende tijd voor:
- het bijwonen van vergaderingen van de ASD, ongeveer eens per maand, op wisselende locaties volgens de RIVM richtlijnen;
- contacten met inwonersgroepen, zorgverleners en met beleidsfunctionarissen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;
• Bent u bereid
- te luisteren naar betrokkenen die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben;
- te spreken vanuit uw eigen ervaring ten behoeve van de zwakkeren in de samenleving;
• Bent u onafhankelijk, analytisch, probleemoplossend;
• Bent u geneigd initiatieven te nemen;
• Hebt u oog voor grote lijnen en dwarsverbanden tussen de werkvelden van het sociaal domein.

Ter voorkoming van belangenverstrengeling zijn van het ASD lidmaatschap uitgesloten, personen die:
• in dienst zijn van de gemeente Utrechtse Heuvelrug of deel uitmaken van het gemeentebestuur;
• bestuurlijk of als adviseur betrokken zijn bij zorgverleners die in de gemeente werkzaam zijn;
• in dienst zijn van organisaties of instellingen die een overeenkomst hebben met de gemeente, tenzij het College van B&W een ontheffing verleent.

Laat ons weten vóór 30 september 2020 dat u hiervoor interesse hebt met een mail met uwmotivatie en cv aan de secretaris van de adviesraad, mevrouw Frederieke Linthorst, [email protected].

Voor meer informatie over het werk van de adviesraad of de verdere procedure, neem contact op met een van de leden van de selectiecommissie:
Jaap Schravesande, 0343 516 057.Gesprekken worden gepland tussen 15 en 25 oktober.

Gerelateerde vacatures

Tandartsassistent M/V   Soest, Netherlands
16 september 2020