Stichting Ons Bedrijf
Plaatsingsdatum
3 september 2020
Locatie
Barneveld, Netherlands
Dienstverband
Opleidingsniveau
HBO

Vacature beschrijving

Stichting Ons Bedrijf is een unieke organisatie, op christelijke grondslag, waar werknemers, een grote groep vrijwilligers op diverse afdelingen de ruim 250 deelnemers begeleiden. Onze deelnemers zijn mensen die met een psychische, verstandelijke beperking of overige problematiek (nog) niet in aanmerking komen voor een reguliere arbeidsplaats. Wij werken samen in een beschutte omgeving op verschillende afdelingen, in hun eigen tempo en binnen hun eigen mogelijkheden. Ons Bedrijf begeleidt ook mensen op externe werkplekken, zoals zorg-boerderijen, winkels, instellingen en bedrijven. We zetten reïntegratietrajecten uit voor onze deelnemers om de juiste werkplek te zoeken en hen te coachen naar regulier werk.

Om onze doelgroepen optimaal te kunnen begeleiden en goed voorbereid te blijven op de toekomst, zijn wij op zoek naar een enthousiaste kandidaat
voor de functie van:

Lid Raad van Toezicht

Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht houdt, samen met de overige leden van die raad, toezicht op de uitvoering van het beleid door de raad van Bestuur en op de ontwikkeling van beleid. De Raad van Toezicht volgt en toetst de algemene gang van zaken binnen Ons Bedrijf.

Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht:
· het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur en uitvoering van werkgeversrol (door benoeming, beoordeling en ontslag van
Raad van Bestuur);
. het naar behoren laten functioneren van het intern toezicht;
. het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
. het integraal toezichthouden op het beleid en algemene gang van zaken binnen Ons Bedrijf;
. het goedkeuren van strategische beslissingen en besluiten van de Raad van Bestuur.

Specifieke functie-eisen:
· kennis van, inzicht in en affiniteit met zorg en arbeid;
. aantoonbare kennis en ervaring in toezichthouden en besturen;
· aantoonbare ervaring op het gebied van (semi)publieke organisaties en kennis van HRM en juridische zaken omtrent zorg;
· om kunnen gaan met maatschappelijke verantwoordelijkheid, soms tegenstrijdige, in- en externe belangen;
. vermogen om een onafhankelijke houding aan te nemen en werkzaamheden op een integere en verantwoordelijke manier uit te voeren.

De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld zesmaal per jaar.

Het betreft een onbezoldigde functie.

Bij gelijk gebleken geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat, gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht.

Uw brief kunt u voor 21 september 2020 richten aan de afdeling personeelszaken van Ons Bedrijf, Postbus 298, 3770 AG Barneveld,
of per e-mail: [email protected]. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 28 september a.s..

Voor meer informatie over de functie kun u contact opnemen met mevrouw W. Gorissen-van Heusden (Directeur – Raad van Bestuur),
tel. (0342) 424912 of Dhr. G. Versteeg (voorzitter van de Raad van Toezicht), tel 06-55335401, email: [email protected]

Kijk ook op onze website: www.onsbedrijfbarneveld.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.