Stichting Binding
Plaatsingsdatum
4 november 2020
Locatie
Wijk bij Duurstede, Netherlands
Dienstverband
Opleidingsniveau
Niet gespecificeerd

Vacature beschrijving

Stichting Binding is het centrum voor Zorg en Welzijn dat alle inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede helpt om mee te doen. Stichting Binding wil inwoners stimuleren én in staat stellen om maximaal mee te doen in onze gemeente.

Gezocht: Nieuwe penningmeester Stichting Binding

In verband met het voorgenomen aftreden van de penningmeester zoekt Stichting Binding een nieuwe penningmeester voor de Raad Bestuur (RvB).

De functie
De RvB is een klankbord voor de directeur, houdt toezicht op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten en weet de juiste vragen te stellen. De RvB bestaat uit vijf, onbezoldigde, leden en vergadert 4 à 5 x per jaar. Bevoegdheden en taken van de RvB zijn vastgelegd in de statuten en in het directiereglement. De dagelijkse verantwoordelijkheid voor de stichting ligt bij de directeur. Van de RvB wordt verwacht dat zij integraal toezicht houdt op het bereiken van de
doelstellingen binnen de verkregen gemeentelijke subsidie, weet heeft van ontwikkelingen in de samenleving en dit weet te vertalen naar algemene uitgangspunten.

Profiel
Wij zoeken een enthousiaste penningmeester die met zijn/haar financiële kennis samen met de andere RvB leden toezicht houdt op het reilen en zeilen van Binding en zich verantwoordelijk voelt voor het welzijn van de inwoners van gemeente Wijk Bij Duurstede. Bij voorkeur heeft u bestuurlijke of Raad van Toezicht ervaring, aantoonbare affiniteit met non profit, welzijn & zorg of gemeentelijke overheid. U heeft een brede maatschappelijke oriëntatie en beschikt over een relevant netwerk.

Informatie en sollicitatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Jaap Jongejan, [email protected] of directeur Gertjan Kaaij via 0343-473070.
Uw brief kunt u vóór 30 november 2020 richten aan:
Stichting Binding, t.a.v. de heer G. Kaaij, Steenstraat 14a, 3961 VP Wijk bij Duurstede.
Uw e-mail kunt u sturen naar [email protected].

De gesprekken vinden plaats op woensdag 9 december.